Unitate sanitară cu paturi ACREDITATĂ de către Comitetul Director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor conform Hotărârii nr.247/09.07.2015; Ordin nr.175/2015; M.Of. nr.683/2015.

CERTIFICAT ACREDITARE

Unitate sanitară înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca:Operator de date cu caracter personal nr.36156

NOU!!!!- ANALIZE MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS (ÎNCEPAND CU DATA DE 01.08.2019)

REZULTATE ANALIZE MEDICALE ; PORTAL SPITAL

Evenimente/Articole/Reportaje

Certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001

Certificat RENAR

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este o unitate sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată la data de 1 februarie 2000, prin Ordinul Ministerului Sănătaţii şi Familiei nr. 823/1999, ca urmare a desprinderii secţiilor de neurologie şi psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova.

TELEFON URGENŢĂ 112